Systemy transakcyjne

EuroBankNet Enterprise - scentralizowany system transakcyjny, który pozwala na kompleksową obsługę produktów bankowych związanych z usługami kredytowymi, depozytami, rozliczeniami, jak również zapewnia ewidencję gospodarki własnej. Realizuje wymagania Ustawy o Rachunkowości, przepisów Prawa Bankowego, oraz aktualnych Rekomendacji, Ustaw i Rozporządzeń Ministra Finansów.

Dane wielooddziałowego banku, przechowywane w centralnej relacyjnej bazie danych Oracle Database 11g R2, są zawsze aktualne, kompletne i gotowe do analizy. Wynika to ze zwiększonej szybkości wykonywanych obliczeń, w szczególności z zastosowania procedur hurtowych w cyklu zamknięcia dnia, miesiąca, kwartału. Niezawodność rozwiązania zapewnia zastosowanie systemu Oracle Linux 6 oraz Oracle Exadata Database Machine.

Ilość danych wymienianych pomiędzy aplikacją a terminalem jest minimalna - znacznie mniejsza niż przy pracy w architekturze klient-serwer. Dzięki temu może bez przeszkód pracować na łączach o niewielkiej przepustowości i przy pracy kilkunastu terminali komfort pracy użytkowników nie ustępuje jakości pracy w sieci lokalnej.

Dużą zaletą systemu jest jego wielowalutowość, podlegająca dużej skalowalności i łatwość rozbudowy poprzez dodawanie kolejnych serwerów aplikacji.

Zaletą systemu jest również fakt, iż bieżąca eksploatacja, utrzymanie i rozwój są realizowane przy pomocy usług świadczonych zgodnie z międzynarodowymi normami:

  • ISO/IEC 20000 – zarządzanie usługami IT
  • ISO/IEC 9001:2009 – zarządzanie jakością
  • ISO/IEC 27001:2007 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Dodatkowo zarządzanie usługami IT jest realizowane według metodologii ITIL, natomiast zarządzanie projektami według PRINCE2.

Ponadto jego zalety zostały zweryfikowane w niezależnych rankingach systemów bankowych, a rekomendacją dla systemu jest fakt, iż działa w największych bankach spółdzielczych w Polsce.