eBankNet - bank internetowy

System eBankNet przeznaczony jest głównie dla klienta indywidualnego, ale może z niego korzystać także zarówno klient biznesowy, jak i instytucjonalny. Bezpieczeństwo systemu zapewnia komunikacja z wykorzystaniem protokołów SSL 3.0.
eBankNet posiada rozbudowaną funkcjonalność:

 1. Logowanie do systemu z wykorzystaniem loginu i hasła. Składnia, długość, okres ważności oraz historia użytych haseł są w pełni konfigurowalne według procedur jakie przyjmie Bank.
 2. Do autoryzacji operacji w systemie eBankNet można wykorzystać jeden z 3 mechanizmów: hasła jednorazowe z listy haseł, hasła sms oraz kod z tokena (dla zwiększenia bezpieczeństwa kod z tokena może być poprzedzony pinem statycznym).
 3. Klient może dokonywać przelewów krajowych (dowolnych, do Urzędu Skarbowego, do ZUS), tworzyć definicje przelewów, zlecenia stałe, zakładać i zrywać lokaty.
 4. System jest w pełni przystosowany do obsługi przelewów zagranicznych wraz z wyborem daty waluty oraz możliwością tworzenia definicji zaufanych i niezaufanych.
 5. Klient posiada także podgląd kart wydanych przez bank – debetowych i kredytowych (do kart kredytowych można dołączać wyciągi). Kolejną funkcją systemu związaną z kartami jest podgląd blokad środków zrealizowanych przy pomocy kart debetowych, takich jak wypłata gotówki w bankomatach czy płatności kartą w terminalach płatniczych.
 6. W systemie prezentowane są także kredyty oraz lokaty niezależnie od sposobu ich wypłacenia i założenia.
 7. System pozwala także wykonywać doładowania dowolnego telefonu komórkowego u dowolnego operatora świadczącego usługi na terenie Polski.
 8. Dla zwiększenia bezpieczeństwa klient ma możliwość korzystania z funkcjonalności powiadamiania wiadomością sms o zdarzeniach związanych z kontem w usłudze eBankNet np. nieudana próba logowania do systemu, zalogowanie do systemu, wylogowanie z systemu, złożenie przelewu i wiele innych.
 9. Dla pewnego typu wykonywanych operacji można uruchomić konieczność akceptacji regulaminu przed ich wykonaniem.
 10. Przeglądanie operacji bieżących i historycznych na rachunku, drukowanie potwierdzeń wykonania przelewu, eksport historii do pliku pdf i csv.

Do nowości w funkcjonowaniu systemu eBankNet zaliczyć należy:

 1. Możliwość uruchomienia drugiej fazy logowania; oznacza to, że w celu uzyskania dostępu do usługi wymagane jest podanie hasła jednorazowego po podaniu poprawnej pary: login, hasło.
 2. Pakiety startowe – login oraz hasło pierwszego logowania w usłudze generowane przez system i drukowane na papierze do listy haseł jednorazowych – bez wglądu w zawartość przez pracownika banku.
 3. Zarządzanie regulaminami wraz z przeglądaniem akceptacji przez klientów.

Wkrótce użytkownicy systemu będą mogli korzystać z funkcji wykonywania przelewów ekspresowych.
 

Automatyczne księgowanie przelewów w eBankNet

Program do automatycznego księgowania przelewów w systemie eBankNet ma zastąpić ręczny odbiór i księgowanie przelewów eBankNet w systemie transakcyjnym EuroBankNet.

Funkcje księgującą można sparametryzować na 2 sposoby:

księgowanie do jednej zbiorówki - po uruchomieniu wszystkie przelewy z całego dnia będą dopisywane do 1 zbiorówki danego użytkownika,
księgowanie do osobnych zbiorówek – każdorazowe wczytanie przelewów spowoduje otwarcie nowej zbiorówki u danego użytkownika jeżeli będą przelewy do zaksięgowania.
Automatycznie odrzucane są przelewy w debet w przypadku braku środków na rachunku i przelewy z rachunków, które mają wprowadzone zajęcia sądowe. Obsługiwana jest również automatyczna spłata kredytów.