eCorpoNet

eCorpoNet jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi oraz rachunkami bankowymi. Dedykowany dla małych i średnich firm oraz jednostek samorządowych. Zaprojektowany jako uniwersalny system łączący cechy bankowości korporacyjnej typu home banking, zaimplementowanej w systemie HomeNet, oraz bankowości elektronicznej dedykowanej dla osób fizycznych, realizowanej w systemie eBankNet.

Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym opartym o Oracle Database 11g R2, Oracle Weblogic 11g R1, Oracle Linux 6, Oracle Exadata Database Machine oraz Oracle Exalogic Elastic Cloud systemu eCorpoNet od wersji 1.6 zapewnia:

 • swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych Klientów Banku Spółdzielczego,
 • współpracę z systemami HomeNet oraz z eBankNet,
 • wymianę danych z EuroBankNet,
 • gwarancję najwyższej jakości bankowej obsługi Klienta,
 • platformę do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi - w trybie on-line, przez cały dzień roboczy,
 • dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów.

Dodatkowo eCorpoNet umożliwia:

 • import/eksport plików z/do  systemów zewnętrznych,
 • doładowania telefonów komórkowych,
 • realizację przelewów zagranicznych,
 • podgląd blokad kartowych,
 • dowolną konfigurację definicji podpisów,
 • młynek płynnościowy dla przelewów składanych przez Klienta Banku,
 • obsługę wielomodułową – w ramach jednego loginu obsługa wielu firm,
 • zakładanie lokat,
 • udostępnianie kursów walut,
 • możliwość generowania wyciągów bankowych,
 • szablonowe przelewy do US i ZUS.

Outsourcing Systemu Elektronicznej Bankowości Korporacyjnej: eCorpoNet Small