rekomendacja

ISO/IEC 20000 – zarządzanie usługami IT

ISO

ISO/IEC 20000 – zarządzanie usługami IT

PN-ISO/IEC 20000:2005

ISO

ISO 9001:2008 i 27001:2007

ISO